«

»

Pro 01

Kontrola funkčnosti uzávěrů vody

 

kapající_vodaŽádáme tímto všechny uživatele bytových jednotek o kontrolu funkčnosti uzávěrů studené i teplé vody ve stoupačce. Funkčnost uzávěrů je nutná v případě oprav nebo výměn baterií, záchodových mís nebo při zatékání.

Návod k provedení kontroly uzávěrů:

Otočte uzávěry vody do polohy zavřeno, tj. kolmo na stoupačkové potrubí. Pusťte naplno teplou i studenou vodu v koupelně u umyvadla, vany a v kuchyni u dřezu. Po vypuštění veškeré vody z potrubí by voda měla přestat téci. Pokud vám i po uzavření voda teče, tak nahlaste prosím tuto skutečnost na

tel.: 607092140 nebo

e-mail : vladimira.rejzkova@vscht.cz.

Nefunkční uzávěry budou hromadně vyměněny.