«

»

Led 05

Odečet vodoměrů

vodomerV pondělí (vchod 2046), v úterý (vchod 2045) a ve středu (vchod 2044) dne 11. – 13. 1. 2016 bude od 16.00 hod. prováděn odečet stavu měřidel teplé a studené vody. Uživatelům bytů, kteří nemohou v uvedený termín byt zpřístupnit, bude odečet proveden v náhradním termínu ve čtvrtek 14. 1. 2016 od 16.00 hod..

Je nutná fyzická kontrola vodoměrů v bytech a podepsání odečítacího archu osobou, která byt zpřístupnila. Na lístečky se stavem vody na dveřích nebude brán zřetel. Za nezpřístupnění bytu bude účtován poplatek ve výši 300% průměrné spotřeby vody!

Ve výjimečných případech lze domluvit termín individuálně na tel.: 607 092 140 nebo 606 348 757.