«

»

Led 02

Odečet vodoměrů

vodomerV úterý (vchod 2046), ve středu (vchod 2045) a ve čtvrtek (vchod 2044) dne 9. – 11. 1. 2018 bude od 16.00 hod. prováděn odečet stavu měřidel teplé a studené vody. Uživatelům bytů, kteří nemohou v uvedený termín byt zpřístupnit, bude odečet proveden v náhradním termínu v pondělí 15. 1. 2018 od 16.00 hod..

Je nutná fyzická kontrola vodoměrů v bytech a podepsání odečítacího archu osobou, která byt zpřístupnila. Na lístečky se stavem vody na dveřích nebude brán zřetel.

Ve výjimečných případech lze domluvit termín individuálně na tel.: 607 092 140.