↑ Return to Užitečné kontakty

Velkoobjemové kontejnery

Termíny přistavení VOK v 1. čtvrtletí 2017

Co lze odložit do VOK

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např.:

  • nábytek
  • sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.)
  • koberce, podlahové PVC
  • umyvadla a záchodové mísy

Co nelze odložit do VOK

VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako je např.:

  • směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
  • nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
  • bioodpad (větve, posekaná tráva apod.)
  • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
  • stavební suť
  • pneumatiky

Podmínky přistavení VOK

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin, a to buď od 14:00 do 18:00 hod. nebo od 16:00 do 20:00 hod. (konkrétní čas je vždy uveden u daného stanoviště a termínu). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.
Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl. m. Praha podle počtu obyvatel. Přidělené množství je přitom v posledních letech nižší než dříve. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby, a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou. Harmonogram přistavení VOK sestavuje odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 v rámci podmínek stanovených Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP) a po dohodě se svozovou společností, harmonogram poté ještě podléhá schválení MHMP.
Objemný odpad můžete zdarma odložit také ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v ul. Bartůňkova u stanice metra Opatov nebo v kterémkoliv z dalších sběrných dvorů hl. m. Prahy. Pokud nemáte možnost odvézt odpad do sběrného dvora vlastními prostředky, můžete využít službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora.

Termíny přistavení VOK

VOK budou přistaveny ve stanovený den nejpozději ve 14:00, resp. 16:00 hod. (konkrétní čas je uveden vždy u daného stanoviště a termínu) a odvezeny stejný den o 4 hodiny později, tj. v 18:00, resp. 20:00 hod. (konkrétní čas je opět vždy uveden). Časy přistavení nejsou jednotné a střídají se, protože svozová společnost má v čase od 16:00 hod. omezenou kapacitu. Na pozdější čas, který více vyhovuje řadě občanů, tak nebylo možné stanovit všechny termíny, ale pouze část z nich.

Jižní Město I

A. Malé × Hviezdoslavova 2. 2. (16–20), 20. 3. (14–18)
Bachova × Mikulova 9. 1. (14–18), 28. 2. (16–20)
Benkova 1691 (parkoviště) 20. 2. (16–20)
Blažimská × Klapálkova 23. 3. (14–18)
Brandlova 1641 (za Startem) 25. 1. (16–20), 13. 3. (14–18)
Brodského 1671 30. 3. (14–18)
Doubravická × Bohúňova 5. 1. (16–20), 24. 3. (14–18)
Hekrova 853 (parkoviště) 7. 3. (14–18)
Hlavatého × Mejstříkova 5. 1. (14–18), 8. 2. (16–20), 14. 3. (14–18)
Hněvkovského 1374 6. 2. (16–20), 21. 3. (14–18)
Chomutovická 31. 1. (16–20), 15. 3. (14–18)
Klapálkova × Čenětická 19. 1. (16–20)
Konstantinova × Metodějova 11. 1. (16–20), 2. 3. (14–18)
Kosmická × Anny Drabíkové 29. 3. (14–18)
Kryštofova × Kazimírova 15. 2. (14–18), 28. 3. (16–20)
Křejpského 1514 3. 1. (14–18), 22. 2. (16–20), 22. 3. (14–18)
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 7. 2. (14–18), 22. 3. (16–20)
Majerského × Samohelova 19. 1. (14–18)
Matúškova 831 (u Blankytu) 1. 2. (14–18), 16. 3. (16–20)
Metodějova (parkoviště) 31. 3. (14–18)
Michnova × Podjavorinské 23. 1. (14–18), 9. 3. (14–18)
Mnichovická × Tatarkova 31. 1. (14–18), 20. 3. (16–20)
Modletická 1390 (vnitroblok) 16. 2. (14–18)
Mokrá × Zimákova 27. 3. (14–18)
Novomeského 690 (parkoviště) 6. 3. (14–18)
Plickova 880 3. 1. (16–20), 22. 2. (14–18)
Radimovická 1424 (parkoviště) 8. 2. (14–18), 30. 3. (16–20)
Rujanská × Donovalská (u TS) 16. 2. (16–20)
Schulhoffova 794 23. 2. (14–18)
Stachova × V Hájích 8. 3. (16–20)
Štichova 640 (parkoviště) 17. 1. (14–18), 6. 3. (16–20)
Tererova (u ZŠ) 1. 3. (14–18)
Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 17. 1. (16–20)
Ženíškova × Květnového vítězství 6. 2. (14–18)
Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova × Filipova 23. 1. (16–20), 8. 3. (14–18)
Gregorova × Hrudičkova 25. 1. (14–18)
Hráského × Jarníkova 9. 1. (16–20), 28. 2. (14–18)
Hrdličkova × Blatenská 26. 1. (14–18), 14. 3. (16–20)
K Dubu 11. 1. (14–18), 2. 3. (16–20)
Kloboukova 2230 (parkoviště) 20. 2. (14–18)
Krejnická 2021 (za Chrpou) 14. 2. (14–18)
Láskova × Malenická 10. 1. (14–18), 1. 3. (16–20)
Nechvílova 1826-29 16. 3. (14–18)
Petýrkova 1953 14. 2. (16–20), 28. 3. (14–18)
Vojtíškova 1783 2. 2. (14–18)

Zdroj:

https://www.praha11.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady/velkoobjemove-kontejnery-na-objemny-odpad-v-1-ctvrtleti-2017.html