Čer 12

Chráněno: Zápis ze shromáždění 2022

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud ho chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Kvě 19

Chráněno: Podklady pro shromáždění SVJ 2022

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud ho chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Kvě 14

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek

meeting

Výbor Společenství vlastníků jednotek Leopoldova 2044-6 Chodov svolává podle § 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku shromáždění vlastníků jednotek.

 

Shromáždění se uskuteční v úterý dne 24. 5. 2022 v 18:30 hod. ve společenském sále Domova pro seniory Chodov, Donovalská 2222, Praha 4 – Chodov, 149 00

 

Registrace vlastníků bytových jednotek v presenční listině bude zahájena 15 minut před zahájením shromáždění na základě předloženého dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka. V případě zastupování vlastníka odevzdá pověřený zástupce písemnou plnou moc podepsanou vlastníkem.

 

Pořad jednání:

Registrace vlastníků na presenční listině 18:15 – 18:30 hod.

  1. Zahájení, oznámení účasti vlastníků, ověření schopnosti se usnášet.
  2. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
  3. Zpráva hospodaření roku 2021.
  4. Zvýšení záloh na vodu, energie a odpad
  5. Plán oprav a investic na rok 2022
  6. Informace o možnosti instalace tepelných čerpadel a prezentace a zodpovězení dotazů od zástupce firmy AC Heating KUFI INT, s.r.o. pana Leoše Hrádka
  7. Návrhy a tipy na opravy pro další roky.
  8. Různé, diskuse.

9.  Závěr.

 

Podklady pro shromáždění budou vhozeny do schránek, případně budou ke stažení na internetových stránkách SVJ. (www.svjleopoldova.videopoint.cz)

 

Vlastníci nebo pověření zástupci mají právo na tomto shromáždění hlasovat v poměru velikosti podlahové plochy jimi užívaného bytu k celkové ploše všech bytových jednotek v domě (spoluvlastnické podíly).

 

Za nájemníky družstevních bytů hlasuje pověřený zmocněnec SBD POKROK na základě plné moci vystavené představenstvem družstva.

 

Pokud máte nějaké dotazy k vyúčtování obraťte se s dotazem na výbor předem, na shromáždění nebude časový prostor na řešení.

 

Vlastníci bytů, kteří se nemohou shromáždění SVJ účastnit, se mohou nechat zastupovat jimi pověřenou osobou na základě písemné plné moci.

 

Z důvodu důležitosti hlasování žádám o co největší účast všech vlastníků. Pokud se nemůžete zúčastnit osobně, pověřte prosím svého zástupce plnou mocí!

 

V Praze dne 9.5.2022                                                      Vladimíra Rejzková

                                                                                       Předseda výboru SVJ

Dub 12

Chráněno: Oznámení o zřízení vkladového účtu u České spořitelny

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud ho chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Čer 15

Chráněno: Zápis z hlasování Per Rollam

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud ho chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Kvě 05

Chráněno: Hlasování mimo shromáždění metodou Per rollam

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud ho chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Kvě 25

Shromáždění vlastníků jednotek

meetingZ důvodu koronavirové krize se shromáždění vlastníků jednotek odkládá až na podzim.

Bře 31

Nové výtahy

20200330_155238Dne 30.3.2020 došlo ke zprovoznění posledního nového výtahu ve vchodu 2046. Ve srovnání se starým výtahem je nový výtah modernější, prostornější a má větší průchodnost dveřmi. Posun je vidět i na ovládacím panelu, kterému dominuje obrazovka, na které se můžete dozvedět v jakém jste patře, jakým směrem jedete, jaké je zatížení kabiny, kolik je hodin, jaké je datum a dokonce i kdo má dnes svátek. V případě, že budete chtít něco do výtahu nakládat, tak jiste oceníte funkci nakládacího režimu, kterou spustíte dlouhým podržením tlačítka se šipkami směřujícími od sebe.

20200330_15500720200330_155201 20200330_155220  20200330_15521320200330_173554 20200330_173556

Bře 28

Pronájem nebytových prostor

Dveře_08SVJ Leopoldova nabízí k pronámu nebytový prostor o výměře 16m2 + toaletu. Nebytový prostor je umístěn ve vchodu 2045 a má samostatný vchod přímo z ulice. V případě zájmu kontaktujte paní předsedkyni Vladimíru Rejzkovou na tel.: 607 092 140

20200330_160452 20200330_160459 20200330_160547

Čer 05

Chráněno: Zápis ze shromáždění 2019

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud ho chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Starší příspěvky «