Bře 31

Nové výtahy

20200330_155238Dne 30.3.2020 došlo ke zprovoznění posledního nového výtahu ve vchodu 2046. Ve srovnání se starým výtahem je nový výtah modernější, prostornější a má větší průchodnost dveřmi. Posun je vidět i na ovládacím panelu, kterému dominuje obrazovka, na které se můžete dozvedět v jakém jste patře, jakým směrem jedete, jaké je zatížení kabiny, kolik je hodin, jaké je datum a dokonce i kdo má dnes svátek. V případě, že budete chtít něco do výtahu nakládat, tak jiste oceníte funkci nakládacího režimu, kterou spustíte dlouhým podržením tlačítka se šipkami směřujícími od sebe.

20200330_15500720200330_155201 20200330_155220  20200330_15521320200330_173554 20200330_173556

Bře 28

Pronájem nebytových prostor

Dveře_08SVJ Leopoldova nabízí k pronámu nebytový prostor o výměře 16m2 + toaletu. Nebytový prostor je umístěn ve vchodu 2045 a má samostatný vchod přímo z ulice. V případě zájmu kontaktujte paní předsedkyni Vladimíru Rejzkovou na tel.: 607 092 140

20200330_160452 20200330_160459 20200330_160547

Čer 05

Chráněno: Zápis ze shromáždění 2019

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud ho chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Dub 30

Chráněno: Podklady pro shromáždění SVJ 2019

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud ho chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Dub 25

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek

meetingVýbor Společenství vlastníků jednotek Leopoldova 2044-6 Chodov svolává podle § 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku shromáždění vlastníků jednotek.

 Shromáždění se uskuteční v úterý dne 14. 5. 2019 v 18:30 hod. ve společenském sále Domova pro seniory Chodov, Donovalská 2222, Praha 4 – Chodov, 149 00

 Registrace vlastníků bytových jednotek v presenční listině bude zahájena 15 minut před zahájením shromáždění na základě předloženého dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka. V případě zastupování vlastníka odevzdá pověřený zástupce písemnou plnou moc podepsanou vlastníkem.

Pořad jednání:

Registrace vlastníků na presenční listině 18:15 – 18:30 hod.

  1. Zahájení, oznámení účasti vlastníků, ověření schopnosti se usnášet.

  2. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.

  3. Zpráva hospodaření roku 2018.

  4. Plán oprav a investic na rok 2019 a informace o výběru firmy na rekonstrukci výtahů

  5. Schválení rozpočtu nákladů na rok 2019.

  6. Návrhy a tipy na opravy pro další roky.

  7. Různé, diskuse.

  8. Závěr.

Podklady pro shromáždění budou vhozeny do schránek, případně budou ke stažení na internetových stránkách SVJ. (www.svjleopoldova.videopoint.cz)

Vlastníci nebo pověření zástupci mají právo na tomto shromáždění hlasovat v poměru velikosti podlahové plochy jimi užívaného bytu k celkové ploše všech bytových jednotek v domě (spoluvlastnické podíly).

Za nájemníky družstevních bytů hlasuje pověřený zmocněnec SBD POKROK na základě plné moci vystavené představenstvem družstva.

Pokud máte nějaké dotazy k vyúčtování obraťte se s dotazem na výbor předem, na shromáždění nebude časový prostor na řešení.

Vlastníci bytů, kteří se nemohou shromáždění SVJ účastnit, se mohou nechat zastupovat jimi pověřenou osobou na základě písemné plné moci.

Z důvodu důležitosti hlasování žádám o co největší účast všech vlastníků. Pokud se nemůžete zúčastnit osobně, pověřte prosím svého zástupce plnou mocí!

Led 08

Výměna vodoměrů

vodomerV úterý (vchod 2044), ve středu (vchod 2045) a ve čtvrtek (vchod 2046) dne 15. – 17. 1. 2019 bude mezi 14 hod. a 19 hod. prováděna výměna vodoměrů.

Prosíme o spolupráci v následujících bodech:

- zpřístupnit byt ve stanoveném termínu a čase

- zpřístupnit prostorů s měřidli

Kontaktní osona:

p. Korynta tel.: 602 656 762

Říj 28

Kontrola plynových zařízení

plyn2V úterý 30. 10. 2018 v době od 17:00 do 18:30 bude provedena kontrola plynových zařízení. Za účelem provedení kontroly žádáme uživatele o zpřístupnění bytů.

 

 

 

Čas kontroly:

vchod 2044 – od 18:00 do 18:30

vchod 2045 – od 17:30 do 18:00

vchod 2046 – od 17:00 do 17:30

Čer 11

Přerušení dodávky elektřiny

nejdeelektrika_1Z důvodů provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce, a.s., bude přerušena dodávka elektřiny pro náš objekt v následujících termínech:

27.6.2018 mezi 8 a 15 hod. – Leopoldova 2045, 2046

28.6.2018 mezi 8 a 15 hod. – Leopoldova 2044

Čer 04

Odstávka teplé vody

tepla_vodaZ důvodu rekonstrukcí, plánovaných oprav a udržbových prací musí Pražská teplárenská a.s. přistoupit k přerušení dodávky tepelné energie pro ohřev teplé vody pro náš objekt v období od 18. do 20. 7. 2018. Více informací na www.ptas.cz nebo na zákaznické lince 266 751 111.

Čer 04

Chráněno: Zápis ze shromáždění 2018

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud ho chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky